Projecten

2016- 

Modereren Symposium Collecties voor de Toekomst, i.o.v. NMM, Museumpeil, LCM e.a.

Advisering, i.s.m. Phil Compernolle en  Sandy Bosman, organisatie en governance van stichting Framer Framed. 

Modereren beleidsdag bestuur en staf van Indisch Herinneringscentrum

Advisering Huis van Gisèle op toekomstvisie 

Begeleiding directie Amsterdam Museum in het herijken van missie/visie en strategie

Advisering Ministerie BuZa over ontwikkeling Theory of Change, ism Phil Compernolle en Mildred van der ZwanBeleidskader Internationaal Cultuurbeleid, hoofddoelstelling twee

Advisering heropneming collectie Speelgoedmuseum Deventer, ism Kunsthistorisch Bureau D'ARTS. Advies advies download hier en hier

Meerjarenbeleidsplan Amsterdam Sinfonietta 2017-2020

Catalogustekst tentoonstelling The World of Gertrud D: Panta Rhei, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava. Catalogue download here.   

(feb-mrt 2016) Visiting professor "Participatory Museums", Research Institute for Museology and Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, ism Marjelle van Hoorn

projectleiderschap Straatwaarden (2016), ism AHK/Reinwardt, HvA, Sustainism Lab 

2014-2015

(Sep-okt 2015) Visiting professor "Participatory Museums", Research Institute for Museology and Cultural Heritage, Zhejiang University, Hangzhou, ism Marjelle van Hoorn. Verslag 

Midterm-evaluatie van het programma van het Prins Claus Fonds 2012-2016, i.s.m. Phil Compernolle

Onderzoek draagvlak Nationaal Waterliniemuseum i.o., i.s.m. Marjolein de Boer en Max Meijer. Rapport hier

(Jan-febr 2015) Visiting professor, Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA), Mahidol University, Bangkok, Salaya Campus (Th) --> blog

Ontwikkeling nieuw museaal concept Nederlands Tegelmuseum

Visitatie Drents Museum, iov Provincie Drenthe, 31 oktober

Workshop "Fijn Drukken", seminar Kom kennis maken, Chocoladefabriek Gouda, 29 oktober

Advies gemeente Zaanstad over het businessplan van het Museum voor het Nederlandse Uurwerk 

Congresmoderatie, Grenzen aan graven?, RCE, juni

Congresmoderatie, Erfgoed Leiden en omgeving, april 

Congresmoderatie, Helicon Conservation Support bv, maart 

Plan van Aanpak, Centrum voor Cultureel Erfgoed, gemeente Den Haag

Ontwikkeling beleidsvisie groot particulier archief en collecties, Den Haag

2012-2013

Deelname audit accreditatie bacheloropleiding Saxion Hogeschool

Advies culturele functies Provinciehuis Noord-Holland

Begeleiding Commissie herontwerp Erfgoedopleidingen Universiteit van Amsterdam/FGw

Penvoering cluster Erfgoed/Herbestemming Centre of Expertise, HvA/AHK/InHolland

Project Culturele waardestelling

Cultuurhistorisch onderzoek complex het Nieuwe Haagse Bouwen, Ketelstraat 21-23 rapport 

Advisering samenwerkingsverband van NO-Friese musea Markant Friesland

Moderatie expertmeetings commissie Musea van de Raad voor Cultuur 

Procesbijdrage besteladvies musea

Advisering gemeente Nieuwegein en schouwburg De Kom

Verheldering relatie gemeente en bestuur theater/kunstencentrum 

Cultuur in Schiedam voor Stichting Musis, Schiedam 

Beschouwing cultuurbeleid 

Amsterdam Sinfonietta 

Ondersteuning ontwikkeling meerjarenbeleidsplan 

Evaluatie Fonds BKVB-diversiteitsprogramma

Evaluatieonderzoek van het vrm. Fonds BKVB-programma '355ºArt Beyond Borders' en essay Stand culturele diversiteit in Nederland, i.o.v. Mondriaan Fonds

2010-2011 

Gastcollegecyclus Reinwardt Academie  

Serie colleges adviesvaardigheden culturele sector, Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Advies evaluatie Wamz 

Voorzitterschap bijzondere adviescommissie Raad voor Cultuur, Evaluatie Wet archeologische monumentenzorg, najaar 2011 naar advies

PERMANENT: Deellectoraat Cultureel Erfgoed  

Onderwijs en onderzoek t.b.v. curriculumvernieuwing BA- en MA-opleidingen Cultureel Erfgoed/Museologie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Lectoraat Reinwardt Academie, vanaf zomer 2011

Quick scan Theater Instituut Nederland

Onderzoek naar waarde en betekenis van de TIN-collecties. 

Kom je ook? 

Moderatorschap werkconferenties KomJeOok: "Vernieuwing culturele praktijken" door Mediamatic en Deneuve Cultural Projects in opdracht van Stichting Doen, m.m.v. Mondriaan Sitchting, Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie en MakeLoveNotArt 2008-2011.

Nederlands Waterleidingmuseum nieuwe stijl

Ontwikkeling concept & plan van aanpak voor nieuwe vorm van reizende tentoonstellingen NWM in samenhang met uitbesteding collectiezorg.  

Begeleiding marketing/communicatie Helicon 

Advisering vernieuwing externe communicatie van Helicon Conservation Support b.v.

Advisering Bredius 

Vernieuwing museumconcept en haalbaarheidstudie Museum Bredius, i.s.m. Bureau D'ARTS

Advisering Groninger Museum

Ondersteuning ontwikkeling meerjarenbeleid Stichting Goninger Museum, i.s.m. Bureau D'ARTS

Ideeontwikkeling Science Centre Delft 

Onderzoek virtuele vorm Science Centre Delft, TUDelft.  

Beleidsadvisering Tropenmuseum 

Begeleiding productplanning en beleidsvernieuwing. 

Bijzonder secretariaat Raad voor Cultuur, commissie Archieven  

Penvoering besteladvies Archieven; zie LinkedIn-discussie vorig najaar over waardering, selectie en collectievorming, met grafische weergave discussieverloop in de tijd

Evaluatie vormgevingserfgoed

evaluatie Vormgevingsarchieven, in opdracht van de Mondriaan Stichting 

2008-2009

Nieuwe Bouwloods Sint Jan

Conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie Nationaal Museum voor Middeleeuwse Bouwkunst "Bouwloods St. Jan", in opdracht van Gemeente den Bosch, i.s.m. Kunsthistorisch adviesbureau D'Arts en m.m.v. Henket & partners architecten (Esch) en Levie van der Meer ontwerpers, Amsterdam; klik hier voor plan, voorstel naar gemeenteraad, eindrapport en film

HGA 2.0

Begeleiding en penvoering beleidsvernieuwing Haags Gemeente Archief; download beleidsplan  

Historische Collectie Schiedam

Onderzoek, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudie zichtbaarheid gemeentelijke historische collectie, in opdracht van Gemeente Schiedam, i.s.m. Kunsthistorisch adviesbureau D'Arts; update: bespreking in gemeenteraad 5 november 2009   

Informatiebeleid Geldmuseum

Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van het Geldmuseum, Utrecht.  

225 jaar Teylers Museum

Digitale versie Ovale Zaal t.g.v. 225ste verjaardag van Teylers Museum, Haarlem, op 10 december 2009 - i.s.m. ABCultuur, Trezorix b.v. en VTHP Webdesign. Zie http://teylersuniversum.nl/

Kunst en Cultuur op Zuid

Begeleiding conceptontwikkeling kunst- en cultuurpijler Pact op Zuid, Rotterdam.

2005-2007

Betekenis Soestdijk

Onderzoek naar waarde en betekenis van Paleis Soestdijk voor de Nederlandse samenleving ter voorbereiding van het herbestemmingsproces, i.o.v. Rijksgebouwendienst (http://www2.vrom.nl/RGD/projecten/paleis%20Soestdijk/) [download hier het essayTerug naar Soestdijk]

Informatiebeleid Teylers Museum

Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van Teylers Museum, Haarlem. In samenwerking met Cheperu Design b.v.

Informatiebeleid Delft

Begeleiding en advisering digitaliseringsplannen van de gefuseerde erfgoedinstellingen gemeente Delft. In samenwerking met Cheperu Design b.v.

Meerjarenbeleid Museum het Rembrandthuis

Begeleiding directie Rembrandthuis bij het formuleren van het beleid 2009-2012.

Erfgoed van de Oorlog MinVWS

Advisering over mogelijke manieren van omgang met de nalatenschap van oorlogsgetroffenen en hun organisaties, ten behoeve van het Ministerie van VWS, uitgave Amsterdam University Press [download hier het essay Tussen ooggetuigen en erflaters | externe link: Website van Amsterdam University Press]

Erfgoed Bulgarije

Pre-accessieproject om de Bulgaarse overheid, met name het Ministerie van Cultuur in Sofia, en publieke partijen in staat te stellen volgens EU-normen op te treden op het gebied van roerend cultureel erfgoed. In opdracht van het Ministerie van Financiën (douane) en het Ministerie van OCW (erfgoedinspectie). I.s.m. AO organisatie-adviseurs. Projectbeschrijving Het project probeert ook bij te dragen aan discussies over civil society inclusief gebruikmaking van Bulgaarse media. Afgesloten 1 april 2008 [eindrapport website EVD].

Stedelijk Museum Amsterdam

Projectmatige begeleiding van de ontwikkeling van het Beleidsplan 2005-2008 "Naar een nieuwe top" [externe link: PDF van het beleidsplan]

Terpententoonstelling Groninger Museum

Begeleiding concept en ontwikkeling tentoonstelling "Professor van Giffen en het geheim van de wierden".Tevens opzet en samenstelling het eerste Nederlandse Archeologisch film- en videofestival "Mummies en modderlaarzen". [externe link: Groninger Museum]

Museaal beleidskader Defensie

Advies aan Ministerie van Defensie over omgang met het bestel aan militaire en defensiemusea. I.s.m. Kunsthistorisch Adviesbureau D'Arts. Advies Militair Museaal Bestel

Lustrum RAAP Archeologisch Advies

Organisatie en leiding van de viering van het 20-jarig bestaan van RAAP Archeologisch Advies. Opzet en redactie van de brochure "Help, archeologie!" [download hier de brochure | externe link: Website van RAAP]


2003-2005

Ontwikkeling LSB/MuzieuM

Begeleiding van en onderzoek voor omvorming Nijmeegse blindenbibliotheek Le Sage ten Broek tot MuzieuM, "ervaringsmuseum over zien en niet-zien". [externe link: Website van MuzieuM]

RMO Artissage

Ontwerp, inhoud en design van glossy museummagazine Artissage, i.o.v. Rijksmuseum van Oudheden, bij Vernissage GMBH.

Geschiedenis van Dordrecht

Adviseringsproject voor het beter zichtbaar maken van de geschiedenis van de stad, gefocust op het gebied rond de Hof en de Statenzaal in Dordrecht.

Erfgoed Hongarije

Pre-accessieproject om de Hongaarse overheid, met name de Inspectie Cultureel Erfgoed in Boedapest, en publieke partijen in staat te stellen volgens EU-normen op te treden op het gebied van roerend cultureel erfgoed. In opdracht van het Ministerie van Financiën (douane) en het Ministerie van OCW (erfgoedinspectie). I.s.m. AO organisatie-advieurs. projectbeschrijving

2000-2003

Ondersteuning Stichting Weten

Herontwerp functies en aandachtsterreinen van de vrm. Stichting (Publieksvoorlichting) Wetenschap en Techniek Nederland. Opzet en uitvoering pilots regionale samenwerking.

Museaal concept nieuw Fries Museum

Vaststelling status quo van het Fries Museum en haalbaarheidsstudie en ontwerp vernieuwd museaal concept t.b.v. nieuwbouw aan het Leeuwardense Zaaiveld.

Evaluatie Monumentenzorg/archeologie Utrecht

Begeleiding beleidsevaluatie dienst Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Utrecht.

Strategie Bibliotheek Rijksmuseum van Oudheden

Vergelijkend onderzoek van en beleidsadvies over museale bibliotheekfunctie Rijksmuseum van Oudheden.

Princessehof Digitaal

Onwikekling eCultuur-beleid en website voor Nationaal Keramiekmuseum het Princessehof, Leeuwarden, i.s.m. Trezorix.

Gedragscode NVvA

Vergelijkend onderzoek naar en ontwerp van ethische principes en gedragsregels ten behoeve van de archeologische beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging van Archeologen [externe link: PDF van de gedragscode]

1998-2000

Opzet Vereniging DEN en Projectplan Cultuurwijzer

Ontwerp en operationalisering van de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland. Ontwikkeling projectplan voor een internet-portal op het gebied van alle museale collecties in Nederland.

Archeotheek

Ontwerp, ontwikkeling en realisatie van een bezoekerscentrum van het Rijksmuseum van Oudheden, als onderdeel van de nieuwbouw (gerealiseerd 2000). Tevens virtuele interface op collectie en kennis: ArcheonautTM. [externe link: Archeotheek RMO]

Public Affairs Koninklijk Penningkabinet

Begeleiding marktonderzoek in de archeologische wereld t.b.v. numismatische diensten en producten KPK.

Infocentrum Volkenkunde

Begeleiding ontwikkeling Volkenkundig Informatiecentrum voor de nieuwbouw van het Rijksmuseum van Volkenkunde.