Bedrijfsprofiel

Inhoud

Beleidsontwikkeling

Gordion kan optreden als vraagbaak, klankbord en procesontwerper ten behoeve van evaluatie, vernieuwing of aanscherping van beleid van een instelling of groepen instellingen. Dat kan gaan over bestaand beleid, maar ook over nieuw beleid.

Conceptontwikkeling

Gordion helpt zowel concepten bedenken als plannen operationaliseren voor tentoonstellingen, gedrukte of digitale publicaties, en PR- en communicatiecampagnes.

Communicatie

Culturele communicatie verschilt van zowel commerciële als wetenschappelijke communicatie. Gordion gelooft in de kracht van inhoudelijke gedrevenheid maar houdt oog voor de concurrerende vrijetijdsmarkt. Het helpt instellingen de grenzen te verkennen tussen reclame en missiewerk.

Onderwerpen

musea en museologie, archeologie, depotproblematiek, geschiedenis, (archeologische) monumentenzorg, erfgoed- en cultuureducatie, vestingwerken, archieven, munten en penningen, EU en nationale beschermingssystemen roerend erfgoed, restitutie, technologie en samenleving, militaire geschiedenis, erfgoed WO II, beroepsregister en -code, branchevorming, kennisinfrastructuur, virtuele diensten, kennisdeling, informatiecentra, wetenschaps- en techniekcommunicatie voordracht 27 juni 2007, Da Vinci Initituut

Werkvormen

Gordion werkt het liefst in projectvorm. Dan is de rolverdeling tussen opdrachtgever en -nemer helder, en kunnen goed afspraken worden gemaakt over tijd, inzet, kwaliteit, kosten en informatiestromen. In afgezwakte projectvorm geeft Gordion ook wel begeleiding en coaching.

Sommige opdrachtgevers prefereren een turn key-aanpak, bijvoorbeeld bij samenstelling en eindredactie van schriftelijke of virtuele producten.

Incidenteel geeft Gordion ook wel expertadvies, of wordt gevraagd als congresvoorzitter, intervisiegroep- of gespreksleider.

Associaties

Sommige opdrachten zijn complex of vergen specifieke deskundigheid op terreinen als ontwerp, inhoud, of proces. Gordion werkt dan graag met onder meer de volgende collega's samen, als partner, onderaannemer of opdrachtgever.

Een semi-permanente relatie van groot belang is vanaf augustus 2011 de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Reinwardt Academie, waar Gordion samen met dr. Hester Dibbits invulling zal geven aan het lectoraat Cultureel erfgoed.

Bureau D’Arts - www.bureau-darts.nl
AO Adviseurs voor organisatiewerk - www.ao.nl
TGV teksten en presentatie - www.tgvpresentaties.com
ABCultuur v/h Cheperu - www.abcultuur.nl
Wietske Blokker Tekst en redactie
Dick Rijken - lector IT & samenleving Haagse Hogeschool 
Zalsman Grafische Bedrijven - www.zalsman.nl

Gordion is er trots op lente/zomer 2011 als sponsor op te treden van danser-choreograaf Sara Wiktorowicz

Huisstijl

Het logo, lettertype en de liggende "G" zijn ontworpen door bureau Chiel Veffer Vormgeving, Amsterdam.

De bijna wolkenloze lucht werd gefotografeerd op 20 juli 2006 boven Mount Revelstoke, BC (Canada).

Om ruimte te maken voor een inpandig kantoor van Gordion werd er in 2003 een verdieping aan het woonhuis toegevoegd door architect Quintus Huber.